Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Projekt se zavrne, ker ga ni predlagala občanka občine Medvode.

Čisti zobki, zdravi zobki

ZD Medvode ZD Medvode  –  16. 09. 2022  –  KS Smlednik
ZD_Medvode_ Zobozdravko.png
ZD_Medvode_ Zobozdravko.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V času epidemije se je stanje zdravja zob pri otrocih poslabšalo, kar je tudi razvidno iz števila napotenih na individualno vzgojo za ustno zdravje in stanje zob pri otrocih, ki obiskujejo zobno ambulanto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da bi se osnovnošolcem 2. in 4. razreda kupilo zobne ščetke in bokse, ki higiensko ustrezajo, za shranjevanje zobnih ščetk v matičnih učilnicah. Bistvo našega predloga je izboljšati kvaliteto ustnega zdravja otrok, ter jih naučiti pravilnega ščetkanja. Otroke bi obiskovali in z njimi izvajali aktivno ščetkanje. Za dodatno motivacijo otrok, bi dali izdelati tudi maskoto, ki bi bila med otroci prepoznana, to je naš Zobozdravko. S temi aktivnostmi bi otroci postali spretnejši pri ščetkanju in kar je bistveno bi jih ob tem spremljala maskota, ki bi jim predstavljala še dodatno motivacijo in jim približala ščetkanje zobkov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvajal med poukom. Otroke bi večkrat v šolskem letu obiskali, takrat bi izvedli aktivno ščetkanje. Ščetkali bi tudi vsak dan po kosilu pod nadzorom učiteljice, v kolikor bi bilo izvedljivo s strani šole.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal v OŠ Simona Jenka, Smlednik

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt bi se izvedel v šolskem letu 23/24

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih sredstev nismo prejeli.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov