Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev avtobusnega postajališča (Zbilje K)

Matej Kalan Matej Kalan  –  16. 09. 2022  –  KS Zbilje
Lokacija avtobusnega postajališča Zbilje K
Lokacija avtobusnega postajališča Zbilje K

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato, ker avtobusno postajališče (Zbilje K) za medkrajevni avtobus Ljubljana-Kranj, ni označeno. Postajališče nima nobene talne označbe ali table s informacijami in vozni red avtobusa. Uporabniki avtobusa točno ne vedo, kje je postajališče in menim, da bi bilo potrebno nekaj ukreniti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se vsaj označi avtobusno postajališče, lahko se pa tudi postavi nadstrešek.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Označitev avtobusnega postajališča, če je možno tudi postavitev nadstreška.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Lokacija projekta je v Zbiljah pri krožišču. Parcelna številka zemljišča je 419/11.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Časovni okvir, kdaj bi bil projekt izveden ni pomembno.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/Vrednost projekta: 12000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov