Dom starejših Medvode - Nadstrešek bus postajališča

Zdenka Bokal Zdenka Bokal  –  16. 09. 2022  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pri Domu starejših Medvode je dolgoletno avtobusno postajališče brez potrebnega nadstreška. Čakajoči na avtobus so izpostavljeni vremenskim neprilikam. Če želimo spodbuditi projekt peš-bus je potrebno krajanom ponuditi prijazno bus postajališče.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nabava nadstreška na bus postajališču na asfaltiranem pločniku pri Domu starejših Medvode.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup in montaža nadstreška.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Bus postajališče Dom starejših Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Čimprej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.Vrednost projekta: 12000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Gregor Rozman

  Glasoval za predlog.
  Sicer pa imam še opombi. 1: Nikjer ni zapisano, vendar bi bilo lepo, da se opremita postajališči na obeh straneh Zbiljske ceste, ne le tisto, ki je pri domu starejših. 2: Projekt Pešbus (v Sloveniji ga stimulira Inštitut za politike prostora) je sicer namenjen peš poti učencev v šolo z namenom opuščanja osebnih in javnih prevozov ter tako z javnim prometom LPP št. 30 nima povezave, saj je še bolj trajnostno mobilen kot vožnja z avtobusom.
  Hvala za vaš predlog in lep pozdrav!

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
 • Datum objave 29. 03. 2023


  Čaka na izvedbo

  Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 12.000 evrov.