Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlagateljica ni podrobneje definirala lokacij v javni lasti ali predložila soglasij lastnikov zemljišč na tem območju, zato se projekt ne uvrsti na glasovanje.

Ureditev parkirišča v Žlebah

Fidra Fidra  –  16. 09. 2022  –  Polhograjci 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Težava parkiranja pri vikendih v Zg. Žlebah. Vse je zasebno ali piše privat.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev parkirišča za cca. 5 avtomobilov. Lažja dostopnost in boljše možnosti rekreacije za občane.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobitev parcele, soglasja?? Izvedba gradbenih del.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Žlebe

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

1.1.2023 do 31.12.2024

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Pomoč pri urejanju.
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov