Ta projekt ni bil izglasovan.

Gozdno senzorično igrišče Žlebe

Žlebčanka Žlebčanka  –  16. 09. 2022  –  Polhograjci 2
Otroci na plezalih.
Otroci na plezalih.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Žlebe si je v zadnjih nekaj letih ustvarilo svoj dom kar nekaj mladih družin z majhnimi otroki. Narava je za otrokov razvoj ključna, saj krepi njihove motorične in senzorične/čutne sposobnosti. Z dodatno vzpodbudo in ureditvijo gozdnega senzoričnega igrišča se bi lahko najmlajši, kot njihovi starši iz Žlebov, kot tudi sprehajalci ( ki jih je na relaciji Čeren-Žlebe kar nekaj) še bolj povezali in spoznali. Relacijo Čeren-Žlebe pogosto za svoje aktivnosti uporabljajo tudi OŠ Preska, OŠ Medvode in vrtci. Majhen kotiček za otroke je velik skok za skupnost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog nastanka igrišč s senzorično tematiko. To ni tipično igrišče z vsem poznanimi tobogani ni gugalnicami. V prostor bi umestili tako imenovana naravna igrala, (ki krepijo otrokovo motoriko, domišlijo), naravna glasbila, senzorično pot (z elementi ki jih lahko najdemo tudi v gozdu), ter klop za starše in mimoidoče.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potreben bi bil nakup "igral" in montaža. Za pripravo terena smo pripravljeni pomagati domačini.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

KO 1979 Parcelna št. 674, 675

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V predvidenem času; leta 2023-2024

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Priprava, izravna terena, posek drevnine s strani vaščanov.Vrednost projekta: 9000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov