Predlagaj!

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna si lahko oddal/-a do 16. septembra 2022.

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 400.000 EUR proračunskih sredstev Občine Medvode za leti 2023 in 2024. Vrednost posameznega predloga je omejena na 3.000 do 25.000 EUR.

Kakšen naj bo predlog?

Biti mora izvedljiv v proračunskem obdobju 2023 - 2024, skladen z zakonodajo in v pristojnosti Občine Medvode. Vse predloge glede na te kriterije oceni posebna komisija, ki jo imenuje župan.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem.

Vrednotenje projektov

Komisija za participativni proračun, ki jo je imenoval župan, bo pregledala vse prejete predloge.

Komisija preverja, ali so predlagani projekti v pristojnosti Občine Medvode, se nanašajo na območje občine, so izvedljivi v predvidenem proračunskem obdobju, v skladu z zakonodajo in urbanističnimi akti, pa tudi, ali so že vključeni v obstoječi načrt investicij. Če predlog ne ustreza vnaprej določenim kriterijem, bo izločen. Komisija bo vse predloge tudi ovrednotila. Projekti, katerih izvedba ne dosega 3.000 EUR ali presega 25.000 EUR z DDV-jem, ne bodo uvrščeni na glasovanje.

Oddani predlogi (117)

Spremljaj!

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna Občina Medvode. Implementacija mora biti dokončana do konca leta 2024.

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka.

In nato?

O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednji cikel participativnega proračuna!